"Regulamin tłoczni win", czyli lekko i z humorem o prawie do aborcji - Good Idea Life